Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 100 - 7501R023 - Náboženská výchova (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 29
zúčastnili se: 25
splnili podmínky přijetí: 25
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 25
přijatí celkem: 25

Obor nemá písemné části zkoušky.

25.2.2020 - 4:47:38 Úvodní stránka