Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 101 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Kombinovaná)
počet: 34
zúčastnili se: 29
splnili podmínky přijetí: 26
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 26
přijatí celkem: 26

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 29 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 56 
směrodatná odchylka: 28,1993118101793 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

22.10.2019 - 10:58:50 Úvodní stránka