Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 102 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Kombinovaná)
počet: 56
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 39
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 36
přijatí celkem: 36

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 87 
průměrný výsledek: 64 
směrodatná odchylka: 45,8293584054077 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

22.10.2019 - 11:05:09 Úvodní stránka