Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 241 - 7105T005 - Archivnictví - modul Archivnictví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 12
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

25.2.2020 - 4:46:45 Úvodní stránka