Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 243 - 1701T053 - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N1701) (Kombinovaná)
počet: 15
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Obor nemá písemné části zkoušky.

25.2.2020 - 4:37:12 Úvodní stránka