Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 244 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 38
zúčastnili se: 29
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 13
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

22.10.2019 - 10:47:06 Úvodní stránka