Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 244 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 29
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 17
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

22.10.2019 - 10:59:04 Úvodní stránka