Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 245 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 26
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Obor nemá písemné části zkoušky.

22.10.2019 - 10:41:03 Úvodní stránka