Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 251 - 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 22
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Obor nemá písemné části zkoušky.

25.2.2020 - 3:55:50 Úvodní stránka