Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 251 - 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 30
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Obor nemá písemné části zkoušky.

24.10.2019 - 1:08:18 Úvodní stránka