Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3451 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Kombinovaná)
počet: 187
zúčastnili se: 136
splnili podmínky přijetí: 136
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 50
přijatí celkem: 50

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 136 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 45 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 18,5360746330707 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
13 19 21 23 25 27 29 32 34 38 45

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 136 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 22,4440744759831 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
14 22 26 28 32 36 36 38 42 44 50

25.2.2020 - 4:32:18 Úvodní stránka