Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3461 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Kombinovaná)
počet: 69
zúčastnili se: 50
splnili podmínky přijetí: 48
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 40
přijatí celkem: 40

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 49 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 39,8783439784584 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:27:38 Úvodní stránka