Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3479 - 6208R113 - Finanční management - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 10
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CPB - Celkový počet bodů
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 48 
průměrný výsledek: 37 
směrodatná odchylka: 26,8603444932744 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek:
průměrný výsledek:
směrodatná odchylka: 3,909694909544 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MAX - Matematika - přepočtené body
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 20 
průměrný výsledek: 12 
směrodatná odchylka: 9,85891692553534 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 18,155467170385 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:16:54 Úvodní stránka