Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 363 - 7105R005 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 53
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 28
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 25
přijatí celkem: 25

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 79 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 32,378144391766 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:24:01 Úvodní stránka