Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 366 - 7105R001 - Archeologie (Bakalářský program B7109) (Prezenční)
počet: 45
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 33
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 30

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 53 
směrodatná odchylka: 26,1118565858304 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:05:54 Úvodní stránka