Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 369 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 22
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 16
přijatí celkem: 16

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 144 
průměrný výsledek: 117 
směrodatná odchylka: 49,3791677453834 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 20 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 50,37335605258 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 3:27:24 Úvodní stránka