Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 380 - 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) (Prezenční)
počet: 45
zúčastnili se: 33
splnili podmínky přijetí: 33
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 30

Obor nemá písemné části zkoušky.

22.10.2019 - 11:15:45 Úvodní stránka