Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 381 - 6101R029 - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B6101) (Prezenční)
počet: 69
zúčastnili se: 53
splnili podmínky přijetí: 53
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 40
přijatí celkem: 40

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 53 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 81 
průměrný výsledek: 62 
směrodatná odchylka: 35,3929909389578 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
41 50 55 57 60 63 64 67 70 75 81

25.2.2020 - 4:48:38 Úvodní stránka