Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 393 - 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 122 
průměrný výsledek: 112 
směrodatná odchylka: 9,5 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

24.10.2019 - 1:07:43 Úvodní stránka