Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 404 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 63 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 16,2276981250367 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:46:11 Úvodní stránka