Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 404 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 40 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 19 
směrodatná odchylka: 11,9373363863133 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 21:42:33 Úvodní stránka