Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 407 - 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 55
zúčastnili se: 49
splnili podmínky přijetí: 40
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 38
přijatí celkem: 38

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 49 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 50 
směrodatná odchylka: 22,7920575499575 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:30:54 Úvodní stránka