Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 408 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Prezenční)
počet: 141
zúčastnili se: 111
splnili podmínky přijetí: 104
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 68
přijatí celkem: 68

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 111 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 77 
průměrný výsledek: 55 
směrodatná odchylka: 31,1543685215809 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
24 42 47 51 53 56 58 61 64 68 77

25.2.2020 - 4:25:26 Úvodní stránka