Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 424 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 85 
směrodatná odchylka: 15,195028426722 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:50:34 Úvodní stránka