Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 479 - 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční)
počet: 36
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CJP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 121 
průměrný výsledek: 99 
směrodatná odchylka: 101,414989030222 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: DEP - Historie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 170 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 55,8644192069812 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 22 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 28 
směrodatná odchylka: 23,5502164302602 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 128 
průměrný výsledek: 128 
směrodatná odchylka: 181,019335983756 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 83 
směrodatná odchylka: 12,1928941054479 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 96 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 21,3541565040626 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:26:43 Úvodní stránka