Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 495 - 7105T005 - Archivnictví - modul Archivníctví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

25.2.2020 - 4:50:44 Úvodní stránka