Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 503 - 7504T055 - Učitelství fyziky pro střední školy (Navazující magisterský program N1701) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 180 
směrodatná odchylka: 127,279220613579 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 5:47:26 Úvodní stránka