Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 524 - 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) (Prezenční)
počet: 29
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

15.10.2019 - 6:00:26 Úvodní stránka