Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 557 - 7504T259 - Učitelství pro střední školy - hudební výchova (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 126 
průměrný výsledek: 110 
směrodatná odchylka: 90,5391259806131 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 5:48:37 Úvodní stránka