Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 564 - 7504T261 - Učitelství pro střední školy - informatika (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 29
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 20
přijatí celkem: 20

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:51:47 Úvodní stránka