Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 566 - 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N1101) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

22.10.2019 - 11:16:36 Úvodní stránka