Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 594 - 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1101) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

15.10.2019 - 6:06:59 Úvodní stránka