Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 620 - 7503T162 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 5:51:12 Úvodní stránka