Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 629 - 7503T069 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 86,6804476222868 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

22.10.2019 - 11:50:58 Úvodní stránka