Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 638 - 7503T071 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 78 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 55 
průměrný výsledek: 55 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

22.10.2019 - 11:03:17 Úvodní stránka