Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 648 - 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 10
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka: 41,1096095821889 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 3:53:38 Úvodní stránka