Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 654 - 7503T164 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 180 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 95 
směrodatná odchylka: 72,005195746038 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 6:59:51 Úvodní stránka