Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 669 - 7503T078 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 69 
průměrný výsledek: 69 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:12:09 Úvodní stránka