Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 671 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 145 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka: 34,7211110933328 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 116 
průměrný výsledek: 112 
směrodatná odchylka: 4,71404520791036 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 5:43:07 Úvodní stránka