Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 677 - 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) (Prezenční)
počet: 40
zúčastnili se: 32
splnili podmínky přijetí: 25
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PVP - Pedagogika předškolního věku
počet zúčastněných: 32 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 160 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 63,0452466487363 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:56:56 Úvodní stránka