Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 680 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 132 
průměrný výsledek: 95 
směrodatná odchylka: 32,8901200970747 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 83 
směrodatná odchylka: 8,20731381147328 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:54:29 Úvodní stránka