Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 684 - 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 147
zúčastnili se: 94
splnili podmínky přijetí: 24
nesplnili podmínky přijetí: 70
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 24

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 90 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 170 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 75,6473690517023 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
30 50 64 71 78 90 98 113 125 144 170

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 71,4158158253478 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 95 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 67 
směrodatná odchylka: 55,5148973953636 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
7 32 51 58 62 70 72 82 94 100 100

25.2.2020 - 4:49:15 Úvodní stránka