Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 703 - 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) (Prezenční)
počet: 59
zúčastnili se: 50
splnili podmínky přijetí: 39
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: USP - Písemná zkouška
počet zúčastněných: 50 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 126 
směrodatná odchylka: 60,2065726644525 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

15.10.2019 - 20:38:59 Úvodní stránka