Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 733 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 31,7521146928275 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:42:00 Úvodní stránka