Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 735 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 32
zúčastnili se: 22
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 158 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka: 63,4108805311891 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 104 
směrodatná odchylka: 66,966974230734 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:32:58 Úvodní stránka