Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 773 - 7503T064 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 59
zúčastnili se: 42
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 19
přijatí rovnou: 23
přijatí celkem: 23

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných: 44 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 105 
směrodatná odchylka: 66,8915897684286 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 128 
průměrný výsledek: 86 
směrodatná odchylka: 19,9244667431778 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 165 
průměrný výsledek: 108 
směrodatná odchylka: 75,4426934831995 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2FP - Francouzský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 142 
průměrný výsledek: 142 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2KP - Fyzika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 170 
průměrný výsledek: 170 
směrodatná odchylka: 170 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 112 
směrodatná odchylka: 74,3074693419174 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 91 
průměrný výsledek: 71 
směrodatná odchylka: 14,8847423745107 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 42,8014953009822 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 122 
směrodatná odchylka: 110,076834532255 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 149 
průměrný výsledek: 86 
směrodatná odchylka: 65,8654385850425 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:54:35 Úvodní stránka