Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 785 - 7503T075 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 104
zúčastnili se: 81
splnili podmínky přijetí: 47
nesplnili podmínky přijetí: 34
přijatí rovnou: 40
přijatí celkem: 40

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 165 
průměrný výsledek: 165 
směrodatná odchylka: 165 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 20 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 128 
průměrný výsledek: 71 
směrodatná odchylka: 41,5115405640407 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 118 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 43,5466646254337 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 88 
průměrný výsledek: 80 
směrodatná odchylka: 40,5934492868 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 99 
směrodatná odchylka: 81,0839071579558 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 66 
směrodatná odchylka: 35,2420203734122 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 88 
směrodatná odchylka: 97,7471227198018 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 137 
průměrný výsledek: 105 
směrodatná odchylka: 49,7027979777994 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 86 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 44,1862744019975 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
66 78 84 84 90 96 96 96 102 108 120

25.2.2020 - 4:20:38 Úvodní stránka