Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 89 - 7105R005 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Kombinovaná)
počet: 54
zúčastnili se: 42
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 19
přijatí rovnou: 23
přijatí celkem: 23

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 42 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 46 
směrodatná odchylka: 32,2177369549379 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

25.2.2020 - 4:49:26 Úvodní stránka