Knowledge Base
cist clanek
cist diskusi
Všeobecné
Informace
 
 
Všeobecné návody a rady související se sítí UHK
 
 
 
 
 
 
Počítačové učebny na PdF
 
 
 

Síťové disky


Disk G:\ (\\dione\home$ \pdf\skupina:login)
K čemu slouží
Logická disková jednotka mapovaná v systému jako disk G:\ slouží jako domovský adresář (home adresář). Na tomto disku si můžete nechávat svá data, která potřebujete pro vaše studium či práci.

Kapacita disku
Studenti PdF mají k dispozici 50 MB.
Zaměstnanci PdF mají k dispozici 100 MB.

Při překročení stanoveného limitu vám systém neumožní uložit na disk G:\ žádný další soubor.

Upozornění
Pokud uživatelé používají pouze lokální profil nebo nemají adresář profil uložen na samostatném síťovém disku, potom se na disk G:\ ukládají také nastavení profilu a aplikací. Proto doporučujeme udržovat na tomto disku alespoň několik MB volného místa, aby nedocházelo ke zbytečným problémům.

Při problémech s místem může dojít i ke ztrátě dat


Disk H:\ (\\hera\sw)
K čemu slouží
Logická disková jednotka namapovaná v systému jako disk H:\ slouží zejména jako zdroj studijních materiálů pro studenty UHK. Nachází se v adresáři UKAZKY.  Studijní materiály zde mají možnost vystavovat pouze vyučující.

O zřízení složky je nutné zažádat OIS.

Disk W:\ (\\plutos\www$ \pdf\skupina:login)
K čemu slouží
Logická disková jednotka namapovaná v systému jako disk W:\ slouží pro uložení vlastní webové prezentace.  Lze vytvářet statické webové stránky, ale i dynamické stránky ve skriptovacím jazyce PHP.

Kapacita disku
Studenti mají k dispozici 25 MB, vyučující 50 MB.

Při překročení stanoveného limitu vám systém neumožní uložit na disk W:\ žádný další soubor.

Soubory vystavené do vaší složky s webovou prezentací jsou přístupné veřejně z internetu. V žádném případě do ní neukládejte důvěrná data ani soubory, jejichž obsah by byl v rozporu s platnými právními předpisy.
Uživatel nese veškerou odpovědnost za obsah své složky s webovou prezentací.Vzdálený přístup k síťovým diskům

Do domovského adresáře, do adresáře ukázek a do složky s webovou prezentací je možný vzdálený přístup z Internetu přes SFTP.

Ostatní úložiště dat

Pokud potřebujete dočasně větší datový prostor, můžete použít lokální disky počítačů na učebnách, konkrétně adresáře C:\temp. Data pak po sobě smažte, protože k nim mají přístup i další studenti. Lokální disky na učebnách nejsou určeny k trvalému ukládání studentských dat, proto je mohou pracovníci OIS kdykoliv smazat.

Na PC mimo učebny je naopak vhodné nastavit lokální profily, uživatelé získají více místa a nejsou omezeni prostorem na sítovém disku.

Na většině učeben již jsou vypalovací mechaniky a data je možné přenést na discích DVD nebo CD. Ideální je použití USB flash disků.

Žádné uložení dat není 100% bezpečné. Předem není vyloučeno napadením virem nebo poškození dat a medií (disket, optických i flash), snažte se o uložení dat a více míst, aktuální dokumenty je vhodné nechat na disku G: i na flash či optickém mediu.

 
© 2004 Univerzita Hradec Králové, e-mail: Adam.Jirka@uhk.cz webdesign: FG Forrest