Knowledge Base
cist clanek
cist diskusi
Všeobecné
Informace
 
 
Všeobecné návody a rady související se sítí UHK
 
 
 
 
 
 
Počítačové učebny na PdF
 
 
 

Rozcestník www, pravidla pro email a přihlášení

Univerzita, Pedagogická fakulta, FIM, FHS, Mapa Webu

Základní informace, Návody a rady FIM, Informační stránky OIS PdF (KB)

Centrum Služeb PdF, Mapa Webu

Aplikace PdF: FIS, , FIM: ISIT, Cisco Academy Společné: Rozvrhy, Pošta, WebCT (Oliva), DILLEO

Pravidla pro elektronickou poštu

návody FIM: Pravidla pro práci s elektronickou poštou, Připojení k poštovnímu serveru

Možnost čtení: Přednastavený program Outlook na každém PC na UHK po platném přihlášení. Přes www prohlížeč a adresu posta.uhk.cz nebo mail.uhk.cz

Schránka omezena místem: student má přiděleno 50 MB místa (zaměstnanci UHK 100 MB) (všechny údaje z kalendáře, kontaktů, poznámek a deníku, včetně smazané pošty dokud není potvrzeno smazání obsahu složky Odstraněná pošta) .

Pravidla pro zprávy: velikost jedné zprávy max. 5 MB, počet příjemců zprávy max. 100, maximální počet příloh ve zprávě 30

Pravidla pro přihlášení, hesla

návody: FIM - Změna hesla v počítačové síti UHK, Požadavky na tvorbu hesel

minimální délka hesla 8 znaků.
heslo nesmí obsahovat celé nebo část přihlašovacího jména, příjmení ani křestního jména.
Heslo musí obsahovat znaky z následujících kategorií:
velká písmena anglické abecedy (A..Z)
malá písmena anglické abecedy (a..z)
číslice (0..9)
Heslo musí být pravidelně měněno a to nejdříve 3 dny a nejpozději 90 dní od poslední změny.
Nelze používat stejná hesla - systém si pamatuje 5 posledních hesel.
Po pěti chybných pokusech o přihlášení systém uzamkne na dobu 30ti minut uživatelský účet.

 
© 2004 Univerzita Hradec Králové, e-mail: Adam.Jirka@uhk.cz webdesign: FG Forrest